EU-tason toimijat kehittävät Itämeren aluetta

Itämeren alueella asuu 17 % koko Euroopan unionin väestöstä. Jotta Itämeren tilaan voidaan vaikuttaa tehokkaasti, yhteistyöhön tarvitaan koko alueen ihmiset ja yritykset.


EU:n Itämeri-strategia on alueen yhteinen tavoite- ja toimintasuunnitelma, jolla kehitetään koko Itämeren aluetta. Strategian tavoitteena on meriympäristön tilan parantaminen, alueen yhdistäminen sekä merellisen luonnonvarojen käytön kehittäminen kestävällä tavalla.

EU:ssa tehdään yhdennettyä meripolitiikkaa

EU-maiden meripolitiikasta vastaavat EU:n parlamentti, ympäristöneuvosto, alueiden komitea ja erikoistuneet komissiot. Yhdennetyllä meripolitiikalla pyritään kehittämään johdonmukaisempaa lähestymistapaa meriasioihin ja lisäämään eri politiikan alojen välistä koordinointia.

EU:n Itämeri-strategiassa ovat mukana Itämeren alueen jäsenvaltioista Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Liettua, Latvia ja Viro.

Hallitukset tekevät yhteistyötä Itämeri-strategian ja Itämeren valtioiden neuvoston kautta

Hallitusten välinen yhteistyö toteutuu pääosin Itämeren valtioiden neuvoston ja vuonna 2009 hyväksytyn EU:n Itämeri-strategian kautta. Suomella on koordinointivastuu meriturvallisuudesta, biotaloudesta ja ravinnepäästöjen vähentämisestä.