Åland

Välkommen till det självstyrda öriket Åland. Med sina 6700 större öar och skär samt unika natur är Ålands skärgård ett paradis beläget bara några timmar både från Sverige och finländska fastlandet.


Det självstyrda Åland skiljer sig på många sätt från övriga Finland. Vi har därför gjort en egen Ax sida i portalen där den havsrelaterade informationen som gäller Åland är samlad. Här hittar du på ett lättillgängligt sätt information om till exempel Ålands självstyre, havets tillstånd, naturskydd, kulturarv, praktiska råd för dem som rör sig på havet kring Åland samt mycket mera.

Naturen och dess förändring

Särdragen hos havsbottnen

Fiskbestånden på Åland

Människan och Östersjön                                                

 rö på kvällen
Lagar, avtal och program

Röda flaggan till havs.
Lagar: havsnatur och marina naturresurser

Lagar: Sjötrafik och vattenbyggande

 Väderkvarnar
Lagar: Havsområdesplanering och markanvändning

Lagar: Kulturarv

Näringar: Hamnverksamhet

Näringar: Fiskodling

Näringar: Maritima klustret

Havsområdesplanering

Havsförvaltning och skydd av havet: Skyddsområden

Havsförvaltning och skydd av havet: Skyddsåtgärder

Vård och skydd av kulturarvet

 Flygbild Skärgård
Perspektiv
Åland – ett självstyrt örike
Perspektiv
Sjöfartsnäringens speciella betydelse för Åland

Forskning och metoder                                                    

 Det röda huset
Aktörer och forskningsinstitut: ÅMHM laboratoriet

Aktörer och forskningsinstitut: Husö biologiska station

 Fyra forkaren med röda kläder
Perspektiv
Kartering och övervakning av havsområdena kring Åland

Fritidsaktiviteter                                                                

Fritid på havet: Allemansrätten och -skyldigheterna

Fritid på havet: Båtliv

Fritid på havet: Stugliv

Fridtid på havet: Fritidsfiske

Fritid på havet: Jakt på havet

Fritid på havet: Dykning och snorkling

Ålands skärgård

Sevärt på havet: Sälskär fyr, Åland

Sevärt på havet: Bogskär fyr, Åland

Sevärt på havet: Lågskär fyr, Åland

Sevärt på havet: Märket fyr, Åland

Vraken kring Åland

Kastelholms slott, Åland

Bomarsunds fästningsruiner, Åland

Perspektiv
Jakt och fiske på Åland förr i tiden - de första ålänningarna var säljägare och fiskare