Jäätä on joka talvi

Jäätalvet vaihtelevat luontaisesti paljon. Ilmaston lämpeneminen pienentää jääpeitteen laajuutta ja lyhentää jääpeitteistä aikaa. Jäähavaitsijat käyvät mittaamassa jään paksuutta kerran viikossa. Mittauslukema sisältää sekä teräs- että kohvajään osuuden. Samalla mitataan myös lumen syvyys. Mittaukset kertovat vain havaintopisteen tilanteen; lähistöllä jää voi olla ohuempaa tai paksumpaa.

Voit tarkastella sekä kuluvan että aiempien talvien jää- ja lumihavaintoja.

Klikkaamalla asemaa kartalla, valikossa tai suurimmat paksuudet esittävässä pylväsdiagrammissa, saat toisessa pylväsdiagrammissa näkyviin talven kaikki havainnot.

Viemällä kursorin kartalla aseman päälle saat näkyviin viimeisen kuukauden aikana tehdyt havainnot.

Sininen pylväs on jään paksuus ja sen päällä punaisella lumikerroksen paksuus jäällä.