ÅMHM-laboratorio (Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen)

Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisten laboratorio sijaitsee Jomalassa Ahvenanmaalla. Laboratorio analysoi vettä, ruokaa ja maaperää viranomaisille, yrityksille ja yksityishenkilöille.


Laboratorio on akkreditoitu noin 50 mikrobiologiselle ja kemialliselle menetelmälle. Luettelo laboratoriossa tehdyistä analyyseistä löytyy ruotsiksi osoitteesta laboration verkkosivuilta. 

Laboratorio suorittaa EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämän kenttänäytteenoton Ahvenanmaan maakuntahallituksen puolesta. Laboratoriossa näytteet analysoidaan sekä fysikaalis-kemiallisten parametrien että klorofylli-a:n, pohjaeläimistön ja levien osalta.

Kentällä analysoidaan veden lämpötila, näkösyvyys, suolapitoisuus, johtokyky, happipitoisuus sekä näytteenottopaikan sääolosuhteet.

Tulokset raportoidaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselle, joka käyttää tuloksia omissa tutkimuksissaan ja raportoi ne EU:lle. Joitakin tuloksia raportoidaan suoraan laboratoriosta kansalliseen Hertta-tietokantaan.