Itämeren vedessä on vähän suolaa

Itämeren vesi on vähäsuolaista murtovettä. Itämeren pintakerroksessa suolapitoisuus on keskimäärin vain 7 grammaa kilogrammassa vettä, kun valtamerissä se on 35 grammaa kilogrammassa. Suolapitoisuus muuttuu myös kuljettaessa pinnasta pohjaa kohti.


Suomen merialueella pintakerroksen suolapitoisuus vaihtelee merialueittain. Suurimmillaan se on Saaristomeren eteläpuolella ja pienimmillään Perämeren pohjukassa ja itäisimmällä Suomenlahdella.

Veden suolaisuus on vähentynyt 1990-luvulta alkaen erityisesti Perämerellä mutta lievemmin myös Selkämerellä. Myös pohjoisella Itämerellä pintakerroksen suolaisuus on viime vuosikymmeninä ollut pienempi kuin 1970- ja 1980-luvuilla.

Tutustu Itämeren veden suolaisuuden pitkiin trendeihin tai syvyyssuuntaiseen vaihteluun!