Mistä rahat merentutkimukseen?

Merentutkimus tuottaa tietoa Itämeren tilasta ja sen muutoksista sekä luonnonvarojen suojelusta ja hyödyntämisestä. Merentutkimuksella saadaan tietoa myös toimenpiteistä, joilla pyritään ylläpitämään tai parantamaan meren tilaa.

Suvi Kiviluoto

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa merialueiden kestävän käytön ryhmässä

Luotettava, ajantasainen ja laadukas tutkimustieto auttaa ymmärtämään Itämeren ekosysteemin toimintaa ja meren vaikutusta ilmastoon. Meripolitiikan valmistelu sekä toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus vaativat pohjakseen tutkimustietoa.

Merentutkimusta rahoittavat monet eri tahot

Suomalainen merentutkimus keskittyy pääasiassa Itämeren tutkimukseen. Merentutkimusta rahoitetaan kansallisesti ja kansainvälisesti ministeriöiden, valtion tutkimuslaitosten ja yliopistojen budjettivaroista sekä kilpailluista tutkimusvaroista.

Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä Itämeren valtioiden välillä tukee esimerkiksi EU:n rakennerahaston ylläpitämä Itämeren alueen ohjelma. Innovaatiotoiminnassa ja teknisessä kehitystyössä Tekes on keskeinen rahoittaja.

Tärkeitä kilpaillun tutkimusrahoituksen kanavia ovat Suomen Akatemian yleiset ja suunnatut tutkimusmäärärahat, Euroopan komission tutkimuksen puiteohjelmat sekä esimerkiksi BONUS- ja Life+ -ohjelmat, jotka rahoittavat merentutkimusta koko Itämeren alueella.

Myös säätiöt ovat tärkeitä Itämeritutkimuksen rahoittajia. Moni niistä tukee merentutkimuksen ja tutkimusmenetelmien kehittämisen lisäksi tiedon soveltavaa käyttöä ja sen kansantajuista esittämistä. Säätiöt pyrkivät myös lisäämään kansalaistiedon lisäämistä mereen liittyvissä asioissa.

Merentutkimusta rahoittavat mm. Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö, Nesslingin säätiö ja Koneen säätiö. Lisäksi monet yleissäätiöt ovat rahoittaneet Itämeri-tutkimusta. Säätiöiden rahoituspäätöksissä korostuvat niiden omat painoarvot, kuten ilmastonmuutos, kokeellinen ekologia tai viestintä.

Rahoitusta etsiessä on hyvä ottaa huomioon oman tutkimuksen sijoittuminen eri rahoittajien tavoitteisiin.