Hangon vedenalainen puisto ja historiallinen Hankoniemi

Hankoniemi on mainittu vanhassa tanskalaisessa meriselostuksessa jo 1200-luvulla. Hankoniemen Hauensuolen alueella on ollut suojaisa satamapaikka tämän vanhan saaristoreitin varrella. Merenkulkijat ovat ohi kulkiessaan jättäneet jälkensä niin pinnan päälliseen kuin vedenalaiseen maisemaan.


Hylkypuisto sijaitsee Hankoniemen edustalla Tullholmenin saaren itäpuolella. Tullholmenin saari on tunnettu sadoista kalliopiirroksistaan, joita merenkävijät ovat tehneet keskiajalta 1900-luvun alkuun odotellessaan parempia purjehdussäitä.

Tullholmenin saaren laituri.

Vedenalaisen puiston hylyt

Puisto koostuu neljästä hylkykohteesta. Puiston vanhinta hylkyä kutsutaan Kaapelihylyksi. Tullholmenin rannan lähelle uponnut parikymmenmetrinen puinen hylky on ajoitettu 1600-luvun puoliväliin sieltä löydettyjen esineiden perusteella. Aluksen runkoa on yhä nähtävissä osittain hautautuneena pohjaan. Hylylle kulkee opasköysi Hauensuolen edustan kiinnittymispoijulta ja laiturin päästä.

Sukeltaja Kaapelihylyn toisen kyljen yläpuolella.

Kiinnittymispoijulta kulkee opasköysi myös puiston muille kohteille. Toinen hylky on Kobben koillinen. Puisesta aluksesta on jäljellä peräosa, jonka pituus on noin 10 metriä. Se sijaitsee Kaapelihylyn ja Kobbenin itäpuolen hylyn välisellä ohjatulla sukellusreitillä. Kobbenin itäpuolen hylky on puisen tasasaumaisen purjealuksen noin 10-metrinen jäännös. Hylky on ollut tunnettu sukelluskohde jo 1960-luvulta lähtien.

Puiston neljäs hylky on saanut nimensä Lilla Ankargrundetin luodosta. Se on useaan osaan hajonnut suurehkon puisen aluksen hylky luodon pohjoispuolella. Hylyn oletetaan olevan parkkilaiva Ajan, joka haaksirikkoutui vuonna 1890.

Sukeltaja Hauensuolen hylkypuistossa.

Vierailu vedenalaisessa puistossa

Hangon vedenalaiseen puistoon on asennettu kiinnittymispoiju, jolla on tuuli- ja painorajoituksia. Ankkurointia vedenalaisen puiston alueella ei suositella, etteivät ankkurit vaurioita hylkyjä. Myös Hauensuolen laituriin voi kiinnittäytyä ja tutustua saaren kalliopiirroksiin.

Hangon vedenalainen puisto on yksi Museoviraston BALTACAR-hankkeen kohteista, jossa hylkyjen saavutettavuutta parannettiin ja kohteille asennettiin opaskylttejä ja köysiä.

Tutustu hylyn 3D- malliin Sketchfabissa!

Hylkyjen tietoihin, muihin alueen hylkyihin ja pinnan päällisiin muinaisjäännöksiin voi tutustua Kulttuuriympäristön palveluikkunassa.

Miten ja miksi tätä kohdetta suojellaan?

Hylyt ovat muinaismuistolain (295/1963) suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Laki suojelee kaikki hylyt ja niiden osat, joiden voidaan olettaa olevan vähintään 100 vuotta sitten uponneita. Muinaismuistolain suojaamille hylyille sukeltaminen on sallittua, mutta hylkyihin kajoaminen tai niiden sisään sukeltaminen on kielletty.

Lue lisää Hangon vedenalaisen puiston hylyistä Kulttuuriympäristön palveluikkunassa:

Vierailu

Omalla veneellä tai järjestetyillä retkillä. Hylyillä saa sukeltaa vapaasti, mutta niihin ei saa kajota.

Tarkempaa tietoa hylyistä sukelluskohteina Muinaispolut-sivustolta!

Museoviraston karttapalvelu

P: 6640854 I: 261921 (ETRS-TM35FIN)