Tvärminne zoologiska station är ett betydande forskningscentrum

Helsingfors universitets empiriska forskning av Östersjöns ekosystem är koncentrerad till Tvärminne zoologiska station. Den är den största marina forskningsstationen i Norra Östersjön och ett nationellt och internationellt betydande forskningscentrum med en väl fungerande infrastruktur.


Stationen tillhör bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. På stationen bedrivs grundforskning, övervakning av havets tillstånd och havsrelaterad fältkursverksamhet.

Miljödata från mer än hundra år

Havsforskningen på Tvärminne zoologiska station fokuserar på sambanden mellan Östersjöns biodiversitet och ekosystemens funktion samt på antropogena förändringar, såsom eutrofiering, klimatuppvärmning och försurning av havet.

Gaffeltång på Tvärminne.

Stationen grundades redan 1902, vilket betyder att stora mängder långsiktiga bakgrundsdata finns tillgängliga för undersökningar av miljöförändringar.

Utrustning och båtar för forskning året om

Stationen erbjuder forskningsutrustning och båtar för forskning nära kusten, t.ex. en 18 meter lång forskningskatamaran och en luftkuddefarkost för forskning under vintern. Dessutom erbjuder stationen dykutrustning och -tjänster, faciliteter för akvarieförsök i rinnande havsvatten och laboratorieutrymmen och -tjänster.

Stationen har ett nätverk av mätningsbojar, MONICOAST, vilka kontinuerligt sänder data till webbportalen. Via portalen kan man följa hur temperaturen, salthalten, pH och vattnets grumlighet varierar i de kustnära vattnen.

Vicekoordinator för FINMARI

Tvärminne fungerar som vicekoordinator för FINMARI, konsortiet för havsforskningens infrastruktur, samordnat av Finlands miljöcentral. FINMARI samlar de viktigaste infrastrukturerna för den finländska havsforskningen och utvecklar utrustning för toppforskningens behov.

Förutom Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet inkluderar konsortiet Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Åbo universitet, Åbo Akademi och Arctia Shipping Oy.