Tusentals arter från mikroalger till sälar

Östersjön är ett nordligt hav som är betydligt grundare och sötare än världshaven. Största delen av arterna lever i ytterkanten av deras komfortzon. En del av arterna fann sin väg till området genast efter den senaste istiden, men Östersjön är fortfarande ungt för ett hav. Östersjöns arter är en speciell blandning som inte förekommer annanstans.

Ekologi är en del av Undersök och lär dig mer -webbplatsen, som är riktad till miljöfostran. I slutet av sidan hittar du ämnesrelaterat studiematerial.


Östersjön är mångformig och känslig

Östersjöns arter består av riktiga tuffingar. Största delen av arterna är hemma från söta vatten eller världshaven: de måste använda en del av sin energi för regleringen av salthalten i sina celler. Bland arter finns endast några brackvattenarter som är hemma från Östersjön. 

Istäcket som delvis täcker havet vintertid utgör ytterligare utmaningar för dess organismer, men å andra sidan drar också många av Östersjöns arter nytta av isen. 

De nästan söta vattnen nära kusten och de nordliga områdena erbjuder boende flr arter som fattas från världshaven. Till exempel insektlarver bekanta från sjöar trivs i Östersjön, men fattas från världshaven.

Allt som allt har Östersjön få arter jämfört med världshaven, och Östersjöns näringskedjor är simpla. Därför är Östersjöns ekosystem också känsligare för förändringar än världshavens ekosystem. Till exempel en främmande art som liftat med trafiken till sjöss kan våldsamt förändra uppbyggnaden funktionen av Östersjön ekosystem.

Ekologi Webbplats

Lärarens klimatguide

Lärarens klimatguide är läromaterial som ska stödja ämneslärarna i deras arbete med undervisning och utbildning.