Vi påverkar Östersjön hela tiden, både på land och till havs

Människans verksamhet har en negativ inverkan på Östersjöns miljö. Under 2000-talet har tillståndet ändå hållits oförändrat. Medvetenheten om miljön ökar hela tiden, vilket bådar gott för Östersjön. Läs om hur vi kan fortsätta att förbättra situationen i Östersjön!


Belastningen från skadliga ämnen och näringsämnen från land började öka till följd av industrialiseringen och det högeffektiva jordbruket efter andra världskriget. De växande samhällenas ökande energibehov återspeglas i sin tur i tillväxten av sjötransporterna, vilket medför problem med främmande arter och risken för oljeolyckor.

Nedskräpningen av havet orsakas av det moderna samhället, där plastindustrin och engångskulturen spelar en betydande roll.

Gemensamt för alla dessa faktorer är att man insett att de är problem först efteråt. Därför tar det länge att eliminera de olägenheter som de medfört. Nyckeln till en bättre framtid ligger i miljömedvetenheten, som för närvarande växer starkt. Det bådar gott för Östersjön.