Läs mer om de mest fascinerande sevärdheterna på Finlands kust

Havet har alltid lockat människorna. Vi har bott och levt vid havet, färdats på öppna havet och idkat handel längs kusten. Fisk, säl och sjöfåglar har utgjort en viktig del av finländarnas kost. Gamla befästningar, fyrar och fiskelägen är spännande utfärdsmål och berättar om människans historia på havet. Förutom människan har kusten och skärgården formats av naturkrafter. Spåren kan ses i Östersjöns fantastiska nationalparker.


Många av kust- och skärgårdens attraktioner är kulturlandskap och vattenvägsstrukturer som visar människors djupa anslutning till havet. De berättar om människans djupa kontakt med havet. Betande boskap har omformat strandsamhällen. Fyrtorn har byggts längs viktiga farleder, och säljägare och fiskare har byggt enkla stugor på karga skär i ytterskärgården.

Finlands kust har formats av människan och av naturkrafter. Många havslandskap är unika just på grund av den kontinuerliga förändringen. Istidens spår är synliga längs kusten och till följd av landhöjningen uppkommer det fortsättningsvis nya landområden särskilt i Kvarken ochBottenviken.

Årstiderna och vädret skapar dramatiska förändringar, särskilt ute på havet, där stiltje och stormar växlar och vintrarna fångar vågorna under istäcket.

Här hittar du mer information om de mest fascinerande sevärdheterna på Finlands kust.