Vattenståndet varierar beroende på platsen

Vattenståndet i Östersjön varierar av många orsaker. Havsvattenståndet mäts med hjälp av 14 mareografer längs hela kusten. Mareografens mätningsresultat anges här i förhållande till ett teoretiskt medelvattenstånd, vilket betyder att mätningarna visar avvikelser från medelvattenståndet. Det är möjligt att använda andra system också. T.ex. N2000-systemet användas mycket inom byggnadsbranschen och, till följd av sjökortsreformen, ännu mera inom sjöfart.

Genom att klicka på stationen på kartan, i menyn eller i stapeldiagrammet får du fram observationerna för stationen under de senaste 14 dygnen.

Genom att föra kursorn på stationen på kartan får du fram vattenståndet under den senaste dygnen.

Genom att föra kursorn på stapeldiagrammet får du fram det sista mätvärdet och en grå stapel som anger hur vattenståndet har fluktuerat under varje stations mäthistoria.

Värdena är i teoretisk medelvattnet. Andra höjdsystem finns här.