Vattenståndet varierar beroende på platsen

Vattenståndet i Östersjön varierar av många orsaker. Långsamma förändringar orsakas av variationer i den totala mängden vatten i havet. Kortvariga lokala förändringar orsakas huvudsakligen av vind lufttryck. Havsvattenståndet mäts med hjälp av 14 mareografer längs hela kusten. Mareografens mätningsresultat anges här i förhållande till ett teoretiskt medelvattenstånd, vilket betyder att mätningarna visar avvikelser från medelvattenståndet.

Genom att klicka på stationen på kartan, i menyn eller i stapeldiagrammet får du fram observationerna för stationen under de senaste 14 dygnen.

Genom att föra kursorn på stationen på kartan får du fram vattenståndet under den senaste dygnen.

Genom att föra kursorn på stapeldiagrammet får du fram det sista mätvärdet och en grå stapel som anger hur vattenståndet har fluktuerat under varje stations mäthistoria.