Skatter och spöknät under ytan

Ligger det sjunkna skatter på Östersjöns botten? Kan det finnas rev i våra kalla vatten? Vad är ett spöknät? Havsforskarna svarar på dessa och många andra frågor i artiklar om Östersjöns natur och livet under ytan.


kotilonkuoria_Maasarvi_Perämeren_Kansallispuisto_Metsähallitus2010_Jussi-Tapio_Roininen.jpg
Perspektiv

I Östersjöns näringsvävar överförs energi från plankton till toppredatorer

I Östersjöns näringsväv överförs energi från plankton till toppredatorer. På vardagsspråk: vem som äter vem och hur mycket.

VELMU_ISL340_MH.jpg, VELMU_ISL340_MH.jpg
Perspektiv

Östersjön - en fin framtid i det gångna?

Det finns ingen enskild lösning för att förbättra Östersjöns tillstånd. För att få en förbättring till stånd krävs både miljömässiga, ekonomiska och politiska åtgärder. Därför är det svårt att förutsäga Östersjöns framtid också om utvecklingen idag ser positiv ut. Det är därför vi hoppas på ökad miljömedvetenhet och ändring av värderingarna.

MH_2008_HA_044
Perspektiv

Nyckelarter och -biotoper håller Östersjön i drift

Nyckelarter och -biotoper är arter och artsamhällen som har en bred inverkan på funktionen av den livsmiljö där de förekommer och de ekosystemtjänster som tillhandahålls av området.

Perspektiv

Bedömningen av havsnaturens biodiversitet består av många komponenter

Utarmningen av naturens mångfald kan till och med bli ett värre miljöhot än klimatuppvärmningen.

Perspektiv

Biotopskyddet är en förutsättning för att arterna och hela ekosystemet ska överleva

Under Östersjöns yta öppnar sig många olika landskap, vart och ett med sina egna särdrag och funktioner. En klassificering av landskapen hjälper oss att bedöma miljöns tillstånd och vilka miljöfaktorer som påverkar det. Det här tänkandet är rätt nytt men under senare år har betydande åtgärder vidtagits för att utveckla klassificerings- och bedömningssystem för hela Östersjön. Det är viktigt att komma ihåg att bevarandet av livsmiljöer också garanterar överlevnaden för många arter.

Perspektiv

Programmet VELMU uppmärksammar havets rikedomar

För många finländare blir mötet med olika arter mer konkret t.ex. under en skogstur. Det finns träd, fåglar, buskar och andra växter. Dessa är lätta att upptäcka eftersom vi befinner oss i samma element, på land.

AKMA201809_7
Perspektiv

Vrak kan fungera som artificiella rev

Ordet rev associerar de flesta till tropiska, färgmättade korallrev. Finns det rev också i Östersjön? Vad är ett artificiellt rev?

Perspektiv

Spöknäten är skadliga för miljön

Spöknät är försvunna eller bortslängda nät och trålar. Ibland fastnar de i olika slags undervattenshinder, ibland rivs de sönder och försvinner helt. Spöknäten är skadliga för naturen, ekonomin och kulturarvet.

Perspektiv

Östersjön – en skattkammare för vårt undervattenskulturarv

Kan den mörka, kalla och dystra Östersjön ses som en skattkammare? Ja det kan den. Också i global skala fungerar Östersjön som ett museum för kulturarvet under vatten, ett undervattenmuseum.