Vattentemperaturen varierar med årstid och djup

Vattnets temperatur är en viktig storhet, eftersom den har en stor betydelse för havsekosystemets funktion. Ytvattentemperaturen varierar kraftigt med årstiden och vädret.


På sommaren är ytvattnet ute på havet i allmänhet mellan 15 och 20 grader varmt. I Bottenviken är det ca fem grader svalare. Under långa värmeböljor kan kustvattnens temperatur stiga över 20 grader. Å andra sidan kan kustvatten också plötsligt svalna om väderförhållandena är sådana att kallt bottenvatten stiger till ytan. Under midvintern sjunker ytvattnets temperatur till några tiondedels grader över noll.

På de flesta observationsstationer har ytvattnet i medeltal blivit varmare under de 40 senaste åren. Sannolikt är det en följd av att också somrarna blivit varmare.

Läs mer om Östersjöns temperaturvariationer: långtidsutveckling, årstidsväxlingar och hur djupet påverka temperaturen.