Marinarkeologi som hobby

För dykare intresserade av marinarkeologi erbjuder Finlands hav oändliga möjligheter. I Östersjön bevaras vraken av träbyggda fartyg i hundratals år. Särskilt i kusttrakterna finns det många aktiva dykare, men också i insjöområdet ligger vrak som man kan dyka till.

Sanna Paukku

Författaren är en aktiv marinarkeologentusiast


Dykarklubbarna erbjuder marinarkeologiska aktiviteter

Många dykarklubbar i Finland erbjuder sina medlemmar möjlighet till trygg dykning i gott sällskap. Flera har också underavdelningar specialiserade på marinarkeologi, öppna för alla intresserade medlemmar.

Flera amatördykarklubbar levererar bilder och data från sina egna projekt till Museiverket och andra kanaler, till exempel hylyt.net. Den vägen blir de tillgängliga också för andra intresserade.

En lycklig dykare.

Vraken som forskningsobjekt

I många dykarklubbar koncentreras de marinarkeologiska aktiviteterna till de årliga dykarlägren i fält. Ofta väljs ett eller flera vrak som studieobjekt. Vraken hittas med hjälp av arkivdata eller genom ekolodning med en sidoskannande sonar. 

Eftersom arkivuppgifterna om var ett visst vrak exakt ligger är i regel ganska inexakta, krävs också dykningar för att lokalisera det.

Under dykarlägren studeras vraken med metoder som inte påverkar dem och data samlas in genom att observera, mäta, rita och fotografera. Alla utgrävningar och provtagningar kräver tillstånd av Museiverket och en arkeolog som projektledare. Efter varje läger sammanställs en rapport om vad man funnit.

Amatörerna har varit involverade i marinekologiska aktiviteter ända sedan 1950-talet och har genom sina ofta stora dykningserfarenheter varit till stor hjälp under krävande förhållanden. Många nya vrak har hittats, och hittas fortfarande, av just amatörer. Alla nya fynd rapporteras till Museiverket.

Medlemmar av dykarklubben Kotka Divers vid Svensksund, söder om Kotka.

Mångsidig kunskap uppskattas

Många marina amatörarkeologer är dykare, men verksamheten kräver kunskap och talanger också ovanför ytan. Varje medlem kan delta i projekten enligt sitt eget intresse och expertis.

För en framgångsrik marinarkeologisk verksamhet behövs personer som kan köra båt, använda en sidoskannande sonar, fotografera, filma eller skapa en virtuell 3D-modell av det undersökta vraket. Andra medlemmar i teamet kanske har den språkkunskap som behövs för att tolka gamla dokument eller allmänna kunskaper i historia.

De flesta marina amatörarkeologer är helst med om dykningarna för att samla data under ytan. Andra är främst intresserade av undervattensfotografering.

Vissa hobbyister är intresserade av arkivforskning för att hitta information om skeppsvrak i marina områden. Med hjälp av de här uppgifterna kan dykarna sedan identifiera vrak som hittas på botten. Ibland kan ett helt nytt och spännande vrakprojekt dyka upp ur arkiven.

Marinarkeologi kan också utövas ensam, men i en likasinnad grupp är det roligare och ger mer. Tillsammans kan experter inom olika områden lyckas förverkliga större projekt och producera mångsidig information för både amatörer och myndigheterna.

Kartering av havsbottnen kräver alltid tillstånd. 

Hur verkar Finlands marinarkeologiska sällskap?

Lär mer på sällskäpets webbsidor! (på finska)