Bogskärs fyr – världens ensammaste plats?

Bogskärs fyr står på en ödslig kal klippa mitt ute i havet. Fyren som ligger 70 km söder om Mariehamn har beskrivits som ”den mest ensamma platsen i världen”.


Fyren som byggdes från 1880 till 1882 var 7 våningar högt och bemannade kring 5 personer alltid flera månader i sträck.

 Svartvit bild av Bogskärs fyr före beskjutningen. Gäster på besök.
Bogskärs fyr innan tyskarna förstörde den år 1915.

De karga klipporna och det ofta stormiga vädret gjorde det svårt att försörja fyrvaktarna med mat och förnödenheter. Det berättas att man Ibland fick slänga maten i sjön och låta den driva i land med hjälp av vågor och vind. För att förbättra kommunikationen öppnades år 1906 en av Finlands första trådlösa radiotelegraflinjer mellan Bogskär och Mariehamn.

År 1915 totalförstördes Bogskärs fyr

När första världskriget bröt ut 1914 avbemannades Bogskär. Detta visade sig vara ett lönsamt beslut. Följande år, 1915, besköts Bogskär av ett tyskt krigsfartyg och därmed totalförstördes. 

Efter kriget byggdes en ny fyr på Bogskär och denna fyr fick ett helt nytt utseende. Fyren blev lägre och automatiserades. Den nya ljusanläggningen tändes år 1922. Vid en renovering 1981 byggdes där även en helikopterplatta och fyren fick därefter utrustning för väderobservation. Idag drivs Bogskärs fyr med solenergi.

Svårt att ta i land, men vacker på avstånd

Det är extremt svårt att ta iland på Bogskär. För den som kommer med egen båt är det ofta bäst att beundra fyren på avstånd.