Fritidsfiske ute på havet är populärt i Finland

Fiske är en populär fritidsaktivitet i Finland. Nästan en och en halv miljon finländare gör fisketurer varje år. Kvinnor och män i alla åldrar fiskar. Fisketurerna erbjuder upplevelser av många olika slag året runt.


Abborre är den mest fångade arten

Största delen av fritidsfiskarna fiskar i insjövattendrag. Omkring en femtedel fiskar på våra havsområden. Fiskarna använder många olika fångstmetoder. På havet är de populäraste metoderna kastspö och nät.

I både insjöarna och på havet är abborre den mest fiskade arten bland fritidsfiskarna. Viktiga fångstarter varierar från hav till hav. 

I Finska viken och Skärgårdshavet fiskas gädda. Braxen fångas mest i Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Sik är en viktig art för fritidsfisket i Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken.

Nästan hälften av fångsten inom fritidsfisket kommer från Bottenhavets och Kvarkens område.

 Båt på stranden, håven finns med.
Fiske är en populär sysselsättning för människor i alla åldrar.

Fritidsfiske ger välbefinnande

Fiske ger möjligheter att vistas ute i naturen och koppla av i en behaglig miljö utan brådska. Det är trevligt att fiska tillsammans med familj och vänner, men för många fiskeentusiaster är det också viktigt att ta sig egen tid till det. 

Det är intressant att lära sig om fiskarnas beteende och spännande att fånga en fisk. Det är där som fiskandets tjusning ligger. Fiske ger inte bara rekreation utan själv fångad fisk till matbordet. Enligt finländare är fiske en viktig del av stugsemestrandet.

Fritidsfisket ger också upphov till affärsverksamhet, till exempel inom tillverkning och försäljning av båtar och fiskeredskap samt inom turismen. Omkring en femtedel av alla fisketurismföretag är verksamma på havet.
 

 En man fiskar med kastspö på en strandklippa.
Kastspö och nät är de populäraste fångstmetoderna inom fritidsfisket.

På Åland kan många olika fiskarter fastna på kroken

Gäddan är inte bara Ålands landskapsfisk utan också den viktigaste fångstarten inom sport- och fritidsfisket i landskapet. Vattnen kring Åland erbjuder spöfiskaren också många andra fiskarter, såsom abborre, öring, gös, sik, lax och strömming.

Vilken art som är på hugget beror i hög grad på årstiden. Till exempel abborre och gädda nappar bäst på hösten, medan våren är den bästa säsongen för sik.

Även havsöringen är piggare i början av våren. Vintern är i sin tur den perfekta tiden att fiska sik och abborre med pimpel. Gäddan nappar också under isen.

 En gädda simmar på en vassbädd.
Gäddan finner man ofta lurande bakom snår av vattenvegetation.

Fritidsfiske på Åland regleras i lagstiftningen

Det är viktigt att komma ihåg att Åland har en egen fiskelagstiftning. Den största skillnaden jämfört med Sverige och Fastlandsfinland är att spinnfiske, mete och pimpelfiske inte är gratis.

Som en allmän regel kräver alla typer av fiske alltid vattenägarens tillstånd, oberoende av tid och plats.

På Åland finns inte ett enda fiskekort som skulle täcka alla vattenområden i landskapet. Däremot finns det 56 fiskekortsområden och ytterligare 16 fiskevattenområden som är i landskapets ägo.

Sport- och fritidsfiske i enskilda vatten i landskapet kan bedrivas genom att skaffa ett fiskekort. Fiskekortet ger rätt att fiska med kastspö, pimpelspö eller metspö på det område som anges på kortet.

Landskapets fiskevattenområden är naturskyddsområden, och för varje område har fastställts särskilda fisketider. Sportfiske från strand är inte tillåten 15.4–15.6 för att freda sjöfåglarnas häckning.

Åland har också egna minimimått för fisk och alla fiskare ska respektera dem. Mått för olika fiskarter är: lax 60 cm, havsöring 50 cm, gädda 55 cm, gös 37 cm, braxen 42 cm och sik 35 cm.