Barösund – en skyddad genväg genom skärgården

Farleden genom Barösund är en historiskt betydelsefull båttrafikled mellan Ingå och Raseborg. Redan på 1200-talet seglade man västerut mot Hangö, österut mot Porkala och söderut mot Tallinn genom Barösund och leden är alltjämt i livlig användning.


Vägen genom innerskärgården är kortare än rutten på havssidan och är dessutom skyddad mot väder och vind. Farleden är cirka 6 km lång, men som minst bara 50 meter bred.

Utdrag från sjökortet 1880 som visar Barösund.

Trafik redan före den officiella lotsverksamheten

Barösunds natursköna stränder var befolkade redan på 1500-talet. Den första fasta bosättningen bestod av bönder och fiskare. Ortsborna kände den smala farleden som sin egen ficka och assisterade passerande fartyg långt innan den officiella lotsverksamheten kom igång på 1850-talet. 

Teckning av Barösund utförd av den ryske landskapsmålaren Aleksei Bogoljubov i bildverket ”Album över havsvyer längs Finska vikens norra kust” (Albom morskih vidov sěvernogo berega Finskogo zaliva.)

Längs Barösunds farled fanns flera lotsstationer, av vilka en stockstuga från 1882 bevarats i ursprungsskick ända till idag. Lotsstugan som står på en klippudde i ledens östra ända fungerade som landmärke för alla som närmade sig farleden. Också lotsarnas markeringar av vattenstånd och årtal på strandklipporna är fortfarande läsliga. 

Utom lotshjälp underlättade man seglatsen genom den smala leden med hjälp av kraftiga järnringar i berget. Ringarna, som fortfarande hänger kvar, användes som fästen när man bogserade fartyg genom farleden.

Den kejserliga flottan framför lotsstationen 4.7.1885. 

Barösunds färgrika historia syns i miljön

Farleden genom Barösund var av stor betydelse också under krigstider. De befästningar som byggdes under Gustav III:s ryska krig (1788–1790) finns delvis kvar än idag. I slutet av 1800-talet upptäckte också stadsborna det vackra landskapet och byggde villor, pensionat och sommarstugor längs stränderna. När lotsarna flyttade bort på 1950-talet, togs också den gamla lotsstationen i bruk som fritidsbostad.

Det smala sundet med sina vackra natur- och kulturlandskap är en fantastisk sevärdhet. Särskilt under sommaren är båttrafiken livlig. Stränderna är ställvis klippiga och skogsbeklädda, ställvis lundartade med åkerlandskap i bakgrunden. Över Hycklesund går en färja till Orslandet och på stranden mitt emot finns en småbåtshamn med brygga, bojplatser och möjlighet att tanka. 

Längs farleden ligger flera fartygsvrak och Museiverkets samlings- och informationstjänster tillhandahåller information om kustens fornminnen.

Barösunds farled våren 2018.

Varför och hur skyddas Barösunds farled? 

På grund av dess historiska betydelse, långa användningshistorik och bevarade kulturlandskap har museiverket definierat hela Barösunds farled som en byggd kulturmiljö av riksintresse. Läs mera på Museiverkets sidor!

Besök

Barösund nås med bil och sundet trafikeras av en landsvägsfärja. Det finns också en gästhamn.

Färjtidtabeller

Museiverkets kartatjänsten

N: 6652928, O: 325765 (ETRS-TM35FIN)