Porkala undervattenspark grundades av frivilliga

Porkala undervattenspark i Kyrkslätt ligger vid Porkala udd, norr om Träskö. Parken invigdes sommaren 2018. Tanken med parken är att skydda de historiskt värdefulla vraken och öka deras tillgänglighet genom att marinarkeologer och erfarna vrakdykare delar med sig sina kunskaper till andra dykintresserade.


Parken byggdes av frivilliga på initiativ av dykföreningen Nousu ry och Finlands marinarkeologiska sällskap. Parken omfattar fyra närbelägna vrak som försetts med informationstavlor under vattnet.

Dykare framför Alkovrakets ankarspel.

Fyra intressanta dykobjekt 

Det så kallade Alkovraket, ett ca 20 m långt träfartyg, ligger på bara 8 m djup. Vraket är väl bevarat och till exempel ankarspelet är fortfarande på plats. Vraket antas vara resterna av fartyget Alko som sjönk 1879 eller 1880 på väg från Pargas till Helsingfors. Lasten bestod av kalk vilket fortfarande kan ses under däcksplankorna.

Parkens största vrak kallas Tunnvraket. Tunnvraket är också av trä, ca 30 m långt och vilar på 19 m djup. Det har fått sitt namn på grund av alla tunnor det innehåller. Man kan också se resterna av en eldstad och olika föremål. Fartygets namn är okänt och man vet varken när eller varför det sjönk.

3D-modell av Tunnvraket.

Vrak nummer tre kallas Kanonvraket. Det ligger på drygt 10 meters djup och har varit föremål för dykningar redan i decennier. Bara en del av Kanonvraket finns kvar dvs dykmålet är ganska litet Bara en del av Kanonvraket finns kvar, men desto mer intressant på grund av alla detaljer. Förutom trädelarna finns till exempel två kanonlavetter och ett kanonrör. Bredvid en vrakdel ligger något som kan vara locket till en kanonlucka. Vrakdelarna är stadigt byggda och kan härstamma från ett stort krigsfartyg från 1700-talet. Men var finns i så fall resten av fartyget?

Det fjärde vraket är en klinkbyggd träbåt (”Klinkvraket”) i flera bitar på 14 meters djup mellan Alkovraket och Tunnvraket. Vraket är utspritt på ett stort område och dess synliga del utgörs av spanternas undre delar och kölen.

När undervattensparken finns också många andra vrak som kan studeras på följande adresser: Kyppi.fi eller Hylyt.net. Undervattensparken har också egna hemsidor.

Hur och varför skyddas vraken i Porkala?

Ett vrak är en fast fornlämning som skyddas av fornminneslagen (295/1963). Lagen skyddar alla vrak och vrakdelar som kan antas vara minst 100 år gamla. Dykning till de skyddade vraken är tillåten, men man får inte ta delar av dem och inte heller dyka in i dem.

Läs mera om vraken i fornminnesregistret: (på finska)

Besök

Vrakparken kan visiterad med egen båt eller organiserad dykexkursion.

Parken är öppen för besökare med egen båt. Det ordnas också dykexkursioner till platsen. Läs mera på parkens hemsidor. 

Museiverkets kartatjänsten

N: 6649627, Ö: 353212 (ETRS-TM35FIN)