Stora mängder läkemedel rinner ut i Östersjön

Trots att vi släppt ut läkemedelsrester i miljön i decennier har man uppfattat det som ett miljöproblem först på 2010-talet.


Läkemedel är skadliga eftersom de ofta är syntetiska föreningar, främmande för miljön. De är skadliga också för att de är utvecklade för att verka i sina mål i små mängder, således också i organismer som inte utgör det egentliga målet.

Olika mediciner på ett bord.
Medicin som hittas i hemmets medicinskåp.

Avloppsreningsverk är inte avsedda för läkemedel

Läkemedel släpps ut i miljön från läkemedelsfabriker, sjukhus, veterinärmedicin och som följd av människans användning. En stor del av belastningen härstammar från mänsklig urin och avföring. Läkemedelsresterna transporteras till avloppsreningsverken som inte är avsedda att bortskaffa läkemedel. Vissa läkemedel bryts ned, andra binds i sedimenten och en del går rakt igenom reningsverket till havet.

Infografik om hemmets mediciner. Källa: SYKE.
Vardagliga läkemedel ansamlas i haven. Källa: SYKE.

Värkmediciner, hjärtmediciner och epilepsimediciner kan alla hittas i marina organismer

Rester av anti-inflammatoriska mediciner, medicin mot hjärt- och kärlsjukdomar och preparat som påverkar centrala nervsystemet hittas mest. Alla dessa läkemedel påträffas både i vattnet och i havsorganismerna. Man kunde konstatera att ett antal av de mest kända läkemedlen samlades i musslor som odlats nära avloppsröret av avloppsreningsverket i Viksbacka: diklofenak, ibuprofen och ketoprofen.

Viktigt att återlämna oanvända mediciner

Föråldrade och oanvända läkemedel ska alltid återvinnas på ett korrekt sätt. De får varken slängas i toaletten eller i blandavfallet. Om läkemedlen spolas ner i toaletten kommer de med stor sannolikhet att hamna i vattendrag via reningsverk.

Läkemedel som ska kasseras ska levereras till ett apotek. På detta sätt bortskaffas läkemedlen utan att belasta miljön.

Vi vet lite om effekterna av läkemedel på miljön

Det finns bra information om produktionsmängder och förbrukning av läkemedel. Däremot beror vår kunskap om läkemedelsmängderna i vattnen på vilken typ av läkemedel det är fråga om. Ännu mindre kunskap finns om deras öde och miljöpåverkan.

För närvarande finns inga riktlinjer för övervakning av läkemedlens miljöeffekter. Det finns inte heller några gränsvärden för läkemedelskoncentrationer i behandlat reningsvatten.