Håll Skärgården Ren tar hand om småbåtarnas avfall

Precis som normallivet på land, skapar även båtlivet skräp. Eftersom man inte kan hitta skräpinsamlingsplatser på varje udde bör båtförarna behålla sitt avfall tills man kommer till en återvinningspunkt. Också septiktanken måste tömmas på speciella tanktömningspunkter.


Också septiktanken måste tömmas på speciella tanktömningspunkter.

Sop-Sälle ser till att skärgården inte skräpas ned

Sop-Sälleservicen som upprätthålls av föreningen Håll Skärgården Ren riktas främst till dem som rör sig med fritidsbåtar. Idag har systemet ca 200 insamlingspunkter. Tömningen sköts av föreningens egna servicebåtar och lokala servicepersonalanställda.

Alla Sop-Sällepunkter är listadehittas på föreningens hemsidor enligt hamnnummer. Listan innehåller dessutom information om platsens tjänster såväl som om positionskoordinater.Här finns också platsernas koordinater och uppgifter om övrig service.

Föreningen har också tanktömningsservice

På Håll Skärgården Rens rf:s hemsidor hittar du också en lista över alla platser där för sugtömning i vårt landdu kan tömma septiktanken. Listan bygger på uppgifter från kommuner och hamnar som också svarar för att sugapparaturenggregaten hålls i skick.